Beleid

VISIE BIDAVO BISSEGEM

Met deze visie willen we aangeven wat de drijfveer is van onze club, haar bestuur en de vele vrijwilligers. Hoe zien wij onze club in de wereld van morgen?

Bidavo wil meewerken aan een positief sociaal samenlevingsklimaat in Bissegem  (en bij uitbreiding Stad Kortrijk) door jongeren actief te stimuleren om zinvol te bewegen dankzij de volleybalsport. Bidavo Bissegem erkent hierbij het belang van samenwerkingsverbanden met andere clubs in de regio (via het Volleybaloverleg Kortrijk) en de bestaande bondstructuren.

Bidavo Bissegem wil bovenal een gezellige, sociale club zijn waarin iedereen (jong en oud, speelster én vrijwilliger) zich thuis voelt en waar elke betrokkene met plezier naar toe komt.

Het beoefenen van volleybal heeft een duidelijke vormende waarde. Al doende leert men een aantal elementen die ook buiten de sportclub belangrijk zijn: afspraken maken en nakomen, zelfdiscipline, groepsbewustzijn, verantwoordelijkheidsgevoel, doorzettingsvermogen… .

MISSIE BIDAVO BISSEGEM

Met de missie willen we aangeven waarvoor we als club staan. Wij willen bewust geen ‘gedragscodes’ in het leven roepen maar streven er wel naar om elk lid ertoe aan te zetten bepaalde kernwaarden na te leven en uit te stralen. Om zo een waardige vertegenwoordiger te zijn van onze club.

– openheid

Iedereen binnen en buiten de club moet vrij zijn om zowel positieve als negatieve kritiek te uiten. Dit kan open of discreet via het bestuur van de club wiens gegevens te consulteren zijn op deze website.  In alle gevallen vermijden we geroddel en achterklap. De cafetaria is dus niet altijd de uitgelezen plek om problemen of meningsverschillen op tafel te gooien.

– respect

Elk lid, vrijwilliger én supporter van Bidavo Bissegem moet een ander behandelen, zoals hij of zij zelf zou willen worden behandeld.
Er moet respect zijn voor de bestuursleden en de vrijwilligers zonder wiens tomeloze inzet het onmogelijk is om een club draaiende te houden.
Er moet ook respect zijn voor elke speelster ongeacht het spelniveau dat iemand haalt. Wij dulden geen kankeraars die hun teamgenoten bekritiseren.
Er moet respect zijn voor de tegenstander, hun entourage en de scheidsrechters.
Er moet respect zijn voor de sponsors, wiens bijdrage essentieel is.
Respect vragen wij ook voor de faciliteiten die ons ter beschikking worden gesteld en de inzet van de personeelsleden van Stad Kortrijk om deze netjes te houden. Laat de kleedkamers netjes achter en laat vuilnis niet slingeren.
Respecteer de trainers die veel vrije tijd opofferen om jou zo goed mogelijk te begeleiden. Kom op tijd naar training en verwittig bij afwezigheid (drogredenen worden niet aanvaard).

Respect houdt ook in dat we onze gsm / smartphone opgeborgen laten tijdens de training, opwarming en wedstrijd.

We blijven te allen tijde beleefd en hoffelijk.

– eerlijkheid

Wij zijn fair tegenover iedereen. Sportiviteit dragen wij hoog in het vaandel. Ook bij verlies wensen wij de tegenstander steeds met de glimlach proficiat.

– gezondheid

Alcohol, tabak en drugs gaan niet samen met sport en zijn verboden tijdens trainingen en wedstrijden. Een inbreuk hierop door jeugdspeelsters wordt onmiddellijk doorgegeven aan de betrokken ouders.

We vragen om gezond te eten en voldoende te drinken tijdens maar ook buiten het sporten. Sport draagt bij tot een gezonde levensstijl. Verknoei het niet met een ongezond eetpatroon. En rust voldoende voor een wedstrijd / training.

Uiteraard is doping ten strengste verboden en wie hierop wordt betrapt, wordt zonder pardon uit de club gezet

– verantwoordelijkheidszin/ groepsgeest

Iedereen binnen de club moet beseffen dat de ene of de andere actie nooit zonder gevolg is. Volleybal is een ploegsport en dat brengt bepaalde verantwoordelijk-heden met zich mee. Het naleven van groepsafspraken is heel belangrijk.

Zo verwachten we actieve deelname aan extra-sportieve activiteiten van onze club. Deze activiteiten zijn belangrijk voor fondsenwerving en de sociale cohesie binnen Bidavo Bissegem.

– toegankelijkheid

Iedereen is welkom bij Bidavo Bissegem. Mede daarom streven we ernaar om het niveau van de lidgelden onder controle te houden. Er wordt ook een korting voorzien indien meerdere leden van hetzelfde gezin zich willen aansluiten.

 

Volg ons: