Jeugdbeleid

Voor het seizoen 2022-2023 brengen we volgende ploegen in competitie:

– 2.0: 1 ploeg
– U11: 1 ploeg
– U13: 1 ploegen regionaal
– U15: 2 ploegen regionaal
– U17: 1 ploeg regionaal
– U19: 1 ploeg enkel beker

De thuiswedstrijden gaan door op zaterdag in Ter Biezen

De jeugd is de toekomst van onze club. Zo simpel is het. We formuleren enkele beloften die we willen nakomen. Maar evenzo verwachten we één en ander van onze leden en hun entourage.

BELOFTES 

– Belofte 1
We engageren jeugdtrainers met de nodige kennis van zaken. Door hun motivatie en enthousiasme moeten ze de jeugd stimuleren om de moeilijke volleybalsport aan te leren. We stimuleren de trainers tot het volgen van extra cursussen / clinics.

De trainers hebben een voorbeeldfunctie en zijn dus zeker steeds in orde met kledij, op tijd komen, naleven van gemaakte afspraken, e.d. Deze zaken leren ze de jeugdspeelsters ook aan.

Ze zijn verantwoordelijk voor een duidelijke communicatie naar de speelsters en ouders en dus steeds bereid hen te woord te staan indien zij hierom vragen. Uiteraard gebeurt dit niet tijdens de training of wedstrijd.

En bovenal staat de trainer er om de speelster vertrouwen te geven. Kleineren, belachelijk maken of uitsluiten wordt niet getolereerd. Zo staan wij ook steeds op een correcte houding van onze trainers naar scheidsrechters en tegenstanders toe.

– Belofte 2
Resultaten komen bij de jeugd nooit op de eerste plaats voor het bestuur en trainers. De nadruk wordt gelegd op vorming en vooruitgang. Iedereen moet speelkansen krijgen (vanaf U17 wordt er meer resultaatgericht gespeeld en zal de sterkste ploeg door de trainer samengesteld worden) . Bij de jeugd primeert de techniek op de prestatie.

Om onze leden een optimale kans te geven zich te ontwikkelen, willen we hen vanaf het begin van de opleiding een niveau aanbieden dat voldoende kwaliteit waarborgt om de spelvreugde en honger te stimuleren.

We stimuleren talenten om extra inspanningen te doen: Ipjot, organisatie talenttrainingen, … .

– Belofte 3
We willen de jeugd de specifieke vaardigheden aanleren om te functioneren binnen een team. Hierbij leren we hoe men op een sportieve manier moet omgaan met elkaar op en naast het terrein. We leren hen een houding van verantwoordelijkheid. Men moet op elkaar kunnen rekenen.

– Belofte 4
Een positieve sfeer creëren binnen de club waarin iedereen elkaar met respect behandelt.

Het is hierbij minstens even belangrijk dat ook de ouders en familie zich thuisvoelen in de club. Ouders dienen zich betrokken te voelen en mogen / moeten vertrouwen hebben in de club. Bidavo wil dat ‘familiegevoel’ blijven stimuleren.

– Belofte 5
Niemand wordt aan haar lot overgelaten. Iedereen kan bij bestuur en trainers terecht. In alle discretie.

– Belofte 6

We doen veel inspanningen om te blijven rekruteren.
– contacten met scholen
– september = opendeurmaand
– bus aan bus verspreiding flyer
– organisatie vriendjesdag voor miniemen en preminiemen

Onze club moet een aantrekkingspool zijn voor talentvolle jeugd uit onze gemeente en omstreken.

VERWACHTINGEN NAAR ONZE LEDEN EN HUN ENTOURAGE

– Verwachting 1
Iedereen doet z’n best om de kernwaarden uit te dragen.

– Verwachting 2
We verwachten dat iedereen alles in het werk stelt om mee te helpen bij de activiteiten van de club.

– Verwachting 3
We verwachten een positieve houding ten aanzien van trainingen en wedstrijden. En dit uit respect voor de trainers. Op tijd komen en verwittigen bij afwezigheid zijn belangrijke afspraken. Afwezigheid wordt enkel getolereerd voor uitzonderlijke omstandigheden en schoolwerk.

– Verwachting 4
We verwachten ook wat hulp van de ouders:
* Motiveer je dochter om te trainen en wedstrijden te spelen. Zo wordt de inzet van de trainers beloond.
* Toon belangstelling voor de sport en de club en ga regelmatig kijken en supporteren
* Motiveer je dochter door het team positief aan te moedigen
* Motiveer je dochter door regelmatig in te staan voor vervoer voor haar en haar teamgenoten.
* Vraag uw dochter om ervoor te gaan, altijd haar best te doen, maar vooral plezier te beleven aan hetgeen ze doet.
* Zie onze club niet als een handige/nuttige vorm van kinderopvang.
* Jaag (fok) uw dochter niet op, leg geen overdreven druk op haar schouders.
* Stimuleer je dochter zich aan afspraken van de club/het team en de regels van het spel en fairplay te houden.
* Help waar mogelijk, bv. als ploegverantwoordelijke, markeerder, aan het scorebord, of bij georganiseerde activiteiten die het mogelijk maken uw dochter aan een correcte prijs te laten sporten.

Volg ons: