Sport met grenzen

Sportclubs willen vooral sport organiseren, maar moeten voor kinderen en jongeren ook veilige omgevingen zijn. Het is voor jonge sporters immers niet eenvoudig om grenzen te stellen i.v.m. lichamelijke en seksuele integriteit. Bestuurslid Sonja ging onlangs naar een vorming hierover in het kader van ethisch verantwoord sporten. In de vorming werden tips meegegeven hoe sportclubs kinderen kunnen beschermen tegen grensoverschrijdend gedrag.

Contacteer hierover dus gerust bestuurslid Sonja voor verdere informatie.

Volg ons: